پرش لینک ها

دوره‌بندی‌ها

دوره اول 8000 تا 7300 سال پیش

مردمان سیلک به صورت گروهایی کوچک در تپه شمالی در خانههایی که از مواد و مصالح کم دوام مانند نی و چوب ساخته شده بودند زندگی میکردند. در این دوره مردمان سیلک شکارگر- گردآور بودند به این صورت که غذای اصلی خود را از یک طرف از طریق شکار حیوانات وحشی مانند کَل، قوچ، گراز، غزال و آهو که در آن دوران در دشت کاشان زندگی میکردند، تأمین کرده و از طرف دیگر با گرداوری میوه ها و تنقلات و دانه های گیاهان وحشی مانند پسته، بادام، قارچ و غیره روزگار می گذراندند. همچنین مردمان این دوره قدمهای اولیه در اهلی کردن حیواناتی مانند بز و گوسفند و گیاهانی مانند گندم و جو را برداشته بودند. به علاوه آنها موفق شده بودند که سفالهای دست ساز زمخت به رنگ نخودی با نقوش ابتدایی درست کنند. در این ویترین شاهد برخی از آثار این دوره به ترتیب شماره میباشیم: 1. ابزارهای سنگی که برای شکار و بریدن استفاده میشدند، 2. اولین سفالهای دست ساز این دوره، 3. مهرههای گردنبند، 4. سنگِ ساب جهت آسیاب کردن دانههای گندم و جو، 5. داس سفالی برای درو کردن 6. دانهگیاهی کربنیز شده.

دوره دوم 7200 تا 6700 سال پیش
اشیا سیلک

7200 تا 6700 سال پیش: جامعه کوچک ساکن در تپه شمالی که در خانههای موقت زندگی میکردند در این دوره پیشرفت کرده و روستای کوچکی را ایجاد کرده بودند. معماری این خانهها بسیار ساده بوده و با استفاده از چینه و خشتهای دست ساز ساخته شده بودند. مردمان این دوره  کشاورزی و دامداری را به خوبی یاد گرفته بودند و از دام و گیاه اهلی استفاده می کردند. همچنین سفالهای این دوره نسبت به دوره پیش ظریفتر شده و با نقوش گیاهی و هندسی سیاه رنگ تزیین شده بودند. نکتۀ دیگر در خصوص این دوره آن است که شواهدی از نخ ریسی و احتمالا پارچه بافی نیز به دست آمده است (شماره 4). 

 برخی از آثار این دوره به ترتیب شماره: 1. دیگ های سفالی پخت و پز، 2. خشت دستساز با حفرههایی در روی آن که برای چسبندگی بهتر ملات ایجاد شده اند. 3. قطعاتی از سفالهای این دوره به رنگ قرمز نارنجی با نقوش سیاه بر روی آن که به سفال های چشمه علی معروف هستند، 4. سردوک های نخ ریسی، 5. پیکرکهای گلی

دوره سوم 6300 تا 5400 سال پیش

6300 تا 5400 سال پیش: این دوره زمانی است که مردمان سیلک از تپه شمالی به تپه جنوبی جابجا شدند. در اینجا آنها خانههایی با معماری استاندارتری ساختند که متشکل از اتاقها، اجاقها و طاقچههایی جهت قرار دادن اشیاء بود. در این دوره جامعه ساکن در سیلک موفق به استخراج و استحصال فلز مس گردیده و بخشی از این تولیدات فلزی را به مناطق جنوب غرب و بین النهرین نیز صادر میکردند. همچنین در این دوره چرخ سفالگری نیز ابداع گردید به همین جهت سفالهای این دوره ظریفتر و با نقش مایه های انسانی، حیوانی و گیاهی میباشند. با استمرار یکجانشینی مردمان سیلک وارد مرحلۀ جدید از زندگی اجتماعی به نام شهرنشینی شدند، و تخصص گرایی فنون به وجود آمد؛ به این معنی که همانند جامعۀ معاصر هر یک از افراد شغل و حرفۀ خاصی را در پیش گرفته بودند. از اینرو در این دوره انجام داد و ستد کالاهای تولیدی به سرعت رشد کرده و انجام معاملات نیازمند شیوۀ جدیدی از ثبت و ضبط غیرشفاهی بود. نخستین شیوۀ ثبت و ضبط معاملات اقتصادی به صورت ژتون ها یا کالاشمارهایی از جنس گل، سنگ، استخوان و سفال بودند که به اشکال مختلف هندسی و حیوانی ساخته می شده و هر یک نشان دهندۀ یک کالا بودند. 

همانطور که بیان گردید اشیای این دوره در دو ویترینِ سه و چهار به نمایش در آمدهاند که و یترین سه نشاندهندۀ ظروف سفالی این دوره بوده و ویترین شماره چهار دربرگیرندۀ دیگر آثار این دوره میباشد که به ترتیب شماره توضیح داده میشود: 1. قطعات سفالی دوره سه سیلک با نقوش حیوانی، انسانی و گیاهی 2. بقایای بجامانده از فرایند ذوب فلز مس و تولیدات آن به ترتیب از بالا به پایین شامل: بوته، دَم و قالب فلزگری؛ سربارههای ذوب فلز و اشیای مسی  میباشد. 3. ردیف بالا: مهرههای تزئینی، ردیف وسط: سوهان سنگی، ردیف پایین: ژتون ها یا کالاشمارها.

دوره چهارم 5300 تا 4900 سال پیش

 دورۀ چهار که در ادامۀ پیشرفتها و نوآوریهای دوره سه میباشد شاهد افزایش جمعیت و به تبع آن گسترش داد و ستد میباشیم. با توجه به یافته های این دوره مانند پیدایش و رواج الواح یا تبلتهای آغاز ایلامی، مهرهای استوانه ای، اثر مهرها، خانه های بزرگ و همچنین طروف سفالی که از مناطق دیگر وارد محوطه شده اند، به نظر در این مرحله خان یا حاکم محلی در سیلک قدرت را در دست داشته و جامعه را از نظر سیاسی و اداری کنترل می کرده است. در حقیقت لوحه های آغاز نگارش برای نخستین بار در نواحی خوزستان و فارسی امروزی ابداع گردید و سپس به سایر نواحی مانند مرکز فلات ایران، شمال شرق و جنوبشرق ایران گسترش پیدا کرد. حضور این مواد فرهنگی فرامنطقه ای در این دوره نشاندهندۀ ارتباطات تجاری و سیاسی حاکمان و مردمان این مناطق میباشد. همچنین در این دوره شاهد رواج نوعی از ظروف با نام لبه واریخته در مقیاس گسترده هستیم که احتمالا برای پخت نان استفاده میشده است. اشیای این ویترین به ترتیب شماره: 1. کاسههای لبه واریخته و کف نخ بر 2. الواح گلی و مهر استوانهای و اثر مهر آن  3. پرسینگ (تزئین لب)

دوره پنجم

در انتهای دوره چهار سیلک در محوطههای فلات مرکزی ایران مانند اریسمان، ازبکی و سیلک شاهد یک دوره بحران یکجانشینی و عدم سکونت به مدت 1000 تا 1200 سال میباشیم که به احتمال زیاد دلیل آن میتواند بحران زیست محیطی از جمله خشکسالی بوده باشد. همانطور که اشاره شد تپه سیلک مجدداٌ از سال 3600 تا 3000 سال پیش احتمالا توسط مردمانی جدید مورد سکونت واقع گردید. از شاخصههای مهم این دوره میتوان به ظهور و گسترش نوع خاصی از سفال به نام سفال خاکستری اشاره کرد که به عقیده برخی از باستان شناسان از جمله رومن گیرشمن، این سفالها نشان دهندۀ ورود اقوام آریایی به منطقه میباشند. از آثار و شواهد این دوره میتوان به گورستان الف که در صد متری جنوب غربی محوطه سیلک قرار دارد اشاره کرد. تعداد 15 گور از این گورستان مورد کاوش قرار گرفته که تمام آنها در همان گذشته مورد سرقت واقع شده بودند. در سطح خود محوطه آثار و شواهد زیادی از این دوره باقی نمانده است و تنها پی برخی از خانه های این دوره در کاوش های دکتر صادق ملک شهمیرزادی به دست آمده است. اشیای این ویترین به ترتیب شماره: 1. سفالهای خاکستری و درپوش. 2. کپی ساخته شده از قوری خاکستری 3. قطعاتی از مجسمۀ سفالین بز و گوسفند

دوره ششم 3000 تا 2700 سال پیش

این دوره آخرین دوره استقرار در تپۀ سیلک میباشد که بعد از آن محوطه سیلک برای همیشه متروک و مردمان آن در نواحی دیگر دشت کاشان پراکنده و به زندگی خود ادامه دادند. در این دوره سنت ساخت سفال منقوش دوباره احیاء شده و ظروف لوله دار با فرم خاص و نقشمایههای الهام گرفته از اسطورههای آریایی مانند جنگاوران، اسب بالدار و اسب رواج پیدا میکنند. از آثار و بقایای این دوره میتوان به سازه بزرگ خشتی و قبرستان ب سیلک که در 150 متری شمال غرب تپه جنوبی قرار دارد اشاره کرد که بر اساس کاوشهای گیرشمن 217 قبر از این گوستان شناسایی شده که تنها 70 عدد از آنها سالم و دست نخورده بودند. بیشتر اشیای این دوره از درون قبور این گورستان بهدست آمدهاند که مقدار و تعداد این اشیاء در هر گور با گور دیگر بر اساس رتبه و شأن اجتماعی افراد متفاوت بوده است. اشیای این دوره به ترتیب شماره: 1. قوریهای لوله منقاری با تزئینات اسطورهای که کپی میباشند. 2. دستههای تزئینی به شکل سر حیوانات از قبیل اسب، روباه و .. 3. قطعات سفالی منقوش این دوره. 4. اشیای تزئینی فلزی این دوره که ردیف بالا شامل بازو بند و دستبند مفرغی، دستبند متشکل از مهرهای تزئینی و گوشواره، ردیف وسط شامل سنجاق، سوزن و سرپیکان و ردیف پایین: شامل یک مهرسیلندری و اثر مهر آن.