پرش لینک ها

نقالی نوروزی سیلک

رویدادهای نوروزی سیلک

نقالی سیلک کاشان
با اجرای مرشد مسعود نوری فرد و سیاه بازی مجید یونسی
هر روز ساعت ۱۲ محوطهٔ باستانی سیلک